Natuurbeheer

De KNNV werkgroep Natuurbeheer is eind 1997 opgericht met als doel om kleine stukjes natuurgebied met achterstallig onderhoud waarvan de  actuele natuurwaarde groot is, te helpen bewaren. Vaak zijn zulke stukjes in handen van particulieren die niet weten wat ze daarmee moeten doen of er geen geld voor hebben. We zijn begonnen met een terreintje langs de spoorbaan Winterswijk-Zutphen bij Lievelde. Een schraal graslandje dat verruigde en waar maaisel uit de spoorbaansloten werd neergegooid. Dankzij onze inspanning heeft de gevlekte orchis volop kansen gekregen.

Later kregen we ook verzoeken van natuurorganisaties als NatuurMonumenten, Gelders Landschap, Staats BosBeheer en ook van stichtingen en particulieren om te helpen hun natuurgebiedjes te helpen onderhouden, zodat er nu 10-15 gebiedjes zijn waar wij regelmatig komen. Wij vragen meestal een kleine financiële tegemoetkoming om zelf onze gereedschapswagen te kunnen onderhouden en goed stevig nieuw materiaal aan te kunnen schaffen.

Er zijn meestal 6-7- natuurwerkdagen per jaar en de werkzaamheden gebeuren van september t/m januari. Wij hebben ons eigen werkmateriaal. De werkzaamheden bestaan vooral uit het verwijderen van opslag van heideterreintjes die dreigen dicht te groeien.

Er is een vaste kern van ca. 15 mensen, maar er komen vaak geïnteresseerden die het in de pers of op de website lezen meehelpen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Hermien Toebes, Vardinkhof 14, 7107 BG  Winterswijk-Kotten. email: h.toebes@solcon.nl