Mossen

De KNNV-mossenwerkgroep is klein, maar bestaat uit een paar goede specialisten waar anderen bij kunnen aanschuiven. De bijeenkomsten zijn bij een van de leden thuis en worden regelmatig op onderlinge afspraak gehouden.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met: 
Louis-Jan van den Berg, tel. 06-11140923, e-mail: ljvdberg@upcmail.nl