Over ons, historie van de afdeling.

Geschiedenis.
De afdeling Oost-Achterhoek van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging heette tot voor kort KNNV-afdeling Winterswijk. Maar aangezien de afdeling in hele regio Oost-Achterhoek leden heeft, is de naam eind vorige eeuw aangepast. De afdeling werd opgericht op 29 april 1918. Dit was het gevolg van het feit dat de Vertegenwoordigende Vergadering van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging in december 1917 besloten had om gedurende de Pinksterdagen een aantal excursies te houden in de omgeving van Winterswijk. Men keek naar vogels, planten, insecten, maar met name de geologie trok toen ook al flink de aandacht. De steengroeve was er nog niet, maar in een aantal beken o.a. bij de Stemerdinkbrug in Brinkheurne waren bekende ontsluitingen. De leden kwamen uit het hele land hierheen en men overnachtte destijds in hotel De Klok aan de Wooldstraat, dat lag op de plaats waar nu de textielzaak de Wibra is. Ook in Winterswijk bleken een aantal enthousiaste mensen te zijn, die aan de excursies mee wilden doen.

Vooral mr. A. Th. Ten Houten, die al lid was van de landelijke vereniging en schoolhoofd G.J. Meinen uit Kotten hebben de stoot gegeven tot de oprichting van de Winterswijkse afdeling van de Nederlandse Natuurhistorische vereniging.

Het begon meteen al goed met 45 leden, waar later in het jaar nog enkele leden bijkwamen. De excursieverslagen werden gepubliceerd in ‘Natura’, het maandblad van de N.N.V., een blad dat nog steeds bestaat.

Opvallend is het grote aantal onderwijsmensen dat in het begin meedeed, liefst 20. Of er toen meer idealisme was dan nu, is moeilijk te zeggen. In die tijd was natuurstudie nog een tamelijk elitaire aangelegenheid. Dit blijkt o.m. uit de beroepen van de overige leden. Artsen, notarissen, fabrikanten, predikanten, de pastoor en enkele gegoede dames vulden hoofdzakelijk de rest van de ledenlijst.
Daarbij vele nog steeds in Winterswijk bekende namen als Wiechers, Roelvink, Meijerink, Willink, Beukenhorst, Schothorst, Krieken en Ten Houten. De gewone mensen hadden in die jaren te weinig vrije tijd en belangstelling. Zij kregen meer vrije tijd na de invoering van de 8-urige werkdag in 1919. In de jaren daarna verschenen de beroemde Verkade-albums van o.a. Jac. P. Thijsse. Zij werden bijzonder populair en mede door deze albums maakten de gewone mensen kennis met de natuur.

Over de eerste vijftig jaren van de afdeling Winterswijk weten we niet zo veel, omdat eind jaren zestig een brand bij de toenmalige secretaris het archief vernietigde. Dankzij de voormalige secretaresse mevr. J.H. van der Bij-Scholte is er toch nog iets bekend. Bij de voorbereiding van het 60-jarig jubileum dook zij enkele dagen onder in het archief van het Natuurhistorisch Museum in Enschede en wist bovenstaande gegevens boven water te halen. Mede door haar enorme inzet en activiteit groeide de afdeling, na een daling van het ledenaantal na de oorlog tot ca 25 leden, eind jaren vijftig uit tot ca 90 leden. De laatste jaren schommelt het aantal leden rond de 120.