Jaarverslag 2021

KNNV O-Achterhoek Jaarverslag 2021.

Helaas was ook 2021 een coronajaar en konden de eerste helft van het jaar de activiteiten niet doorgaan. Pas in juli konden we, net als vorig jaar weer van start gaan. Nu konden we doorgaan tot half november. 

Maar in de zomer en herfst is er toch heel wat ondernomen. Van de 57 geplande activiteiten zijn er toch nog 26 doorgegaan. Van de 16 KNNV excursies zijn er 7 doorgegaan, van de 11 wandelingen met het IVN maar 3. Aan de belangstelling lag het niet. De wandeling langs de voormalige vloeivelden in Ratum had zelfs 38 deelnemers. De plantenwerkgroep was vooral in de zomer actief en kon 4 van de 6 excursies doen. Van de 5 excursies van de paddenstoelen werkgroep zijn er 4 doorgegaan. Van de determinatie avonden van de mossenwerkgroep en de paddenstoelenwerkgroep (binnen) maar 4.

Van de natuurwerkdagen zijn er 6 van de 8 doorgegaan omdat buiten werken dit najaar lang nog mogelijk was, maar van de thema avonden (binnen) samen met het IVN  maar 3 van de 11. Volgend jaar weer beter!

Wederom lof voor onze natuurhistorisch secretaris die ieder kwartaal toch een interessant programma in elkaar wist te zetten. We bleven optimistisch. Veel leden zijn gelukkig toch zelf op pad gegaan. Ik kreeg mooie en bijzondere foto’s toegezonden.

In juni kregen we uit het personeelsfonds de fa. Probroed uit Groenlo een onverwachte bijdrage van € 750,- . Goed voor extra gereedschap voor de werkgroep Natuurbeheer en een flinke onderhoudsbeurt voor de foerage- en gereedschapswagen.

Dit jaar waren er 8  bestuursvergaderingen met 4 Teams vergaderingen. De jaarvergadering over 2020 in maart 2021 werd opgeschort en heeft op 6 september plaatsgevonden. Het overleg met het IVN is opgeschort naar volgend jaar. Ondanks alles bleef het ledenaantal vrijwel gelijk. De financiële situatie is goed en er is een stevige reserve.

Onze doelstellingen bij de activiteiten:

  1. Natuurstudie.  Een aantal excursies waren ook dit jaar best bijzonder. Zoals de excursie in Ratum naar de heideontginningen uit de 19e en begin 20e eeuw. In het landschap werden de contouren van het vloeiweidensysteem dat aangelegd was om toch nog maar iets meer opbrengst van de armoedige zandgronden te krijgen voor de deelnemers nu duidelijk. En ook het Stelkampsveld blijft altijd heel bijzonder.
  2. Natuurbeleving. Dit jaar was gelukkig niet droog, maar een ‘normaal’ jaar. Dat was bij de planten- en paddenstoelenexcursies goed te merken. Ook de paddenstoelen excursie in het Loohuisbos bij Aalten en bij de Leemputten bij Zwilbroek waren vooral voor de niet-leden een openbaring en we kregen er daardoor nieuwe leden bij.
  3. Natuurbescherming. Het Platform Natuur en Landschap Winterswijk waarin onze afdeling participeert, heeft in 2021 weinig activiteiten kunnen ontplooien. T.o.v. enkele heikele punten rondom de aantasting van het landschap (gevolgen van een bezoekerscentrum bij de steengroeve en geplande uitbreiding van camping Het Winkel richting Buskersbos) met boze actiegroepen, werden standpunten geformuleerd die een aantal leden niet ver genoeg gingen. Wij moeten ons echter niet teveel door emoties laten leiden, maar de reële feiten laten spreken.

Ook blijkt ieder jaar hoe zeer onze werkgroep Natuurbeheer wordt gewaardeerd voor haar kleinschalige activiteiten die bijdragen aan het in stand houden van de bijzondere waarden van het Winterswijkse landschap zoals bij de brandkolk in het Woold en het verwijderen van opslag van de Borkensebaan waardoor deze oude spoorlijn weer beter dienst kan doen als verbindingszone voor flora en fauna.

Ed Grotenhuis.