Jaarplan 2022/2023

  KNNV Afdeling Oost-achterhoek

      Het zestiende jaarplan voor onze afdeling. 

 1. Bestuursvergaderingen:
  1. Het bestuur is voornemens het vergaderpatroon op dezelfde voet voort te zetten (ca 10 x per jaar). Belangrijkste aandachtspunten dit jaar:
   1. Onderhoudscontracten beheergebieden controleren.
   1. Veiligheidsprotocol natuurwerkgroep bijwerken.
   1. De samenwerking met het IVN.
   1. Het digitaliseren van één of meer routes.
   1. Het aantrekken van nieuwe bestuursleden.
 • Ledenbestand:
  • Om het aantal leden te stabiliseren of toe te laten nemen, kunnen we ons op een aantal onderwerpen richten:
   • Mensen enthousiasmeren tijdens excursies en die een Gagea kregen.
   • Personen aanspreken over hun belangstelling. Positieve kanten aangeven en benadrukken.
   • Samenwerking met andere verenigingen en organisaties.
   • Extra Gagea’s aanmaken. Deze kunnen dan op strategische plekken neergelegd worden, zodat ze meegenomen kunnen worden door geïnteresseerden, zoals op lezingen i.s.m. het IVN.
   • Aankondigingen van de activiteiten in de pers voortzetten om hiermee de interesse van evt. nieuwe leden te wekken.
 • Samenwerking met de IVN afdeling Oost-Achterhoek:

De goede samenwerking wordt in 2022 voortgezet en zo mogelijk nog verder uitgebreid zoals met een gezamenlijke plantencursus en gezamenlijke bestuurders.

 • Excursies, lezingen en minicursussen:
  • Thema-avonden, publiekswandeling en plantenwerkgroep in samenwerking met het IVN voortzetten.
  • Minicursussen blijven organiseren (lezing gecombineerd met één of meerdere excursies) om kennis en plezier van leden te vergroten. Voor 2022 is een paddenstoelencursus voor beginners gepland.
  • Excursies vanuit de werkgroepen opnemen in de Gagea, zodat alle leden hiervan kunnen meegenieten.
 • Werkgroep natuurbeheer:

We proberen continu de kwaliteit van ons beheer te verbeteren middels het perfectioneren van kennis en materieel. Als je ook de handen uit de mouwen wilt steken, meld je dan aan bij Hermien Toebes.

 • Werkgroep mossen:

De activiteiten van de werkgroep worden in 2022 voortgezet. Diverse excursies en determinatie-avonden zullen worden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Fred of Louis-Jan.

 • Werkgroep Insecten:

Uitbreiden van insectenexcursies. Iedereen kan zich aanmelden, kennis van insecten is niet noodzakelijk.

 • Werkgroep Paddenstoelen:

Vier tot vijf paddenstoelenexcursies. Daarnaast vinden vier of vijf determinatie avonden plaats, waarin het verder bekend en vertrouwd raken met de geslachten van paddenstoelen en zwammen centraal zal staan. Met behulp van zelf aan te schaffen basisliteratuur en van sleutels, die op internet onder www.soortenbank.nl te vinden zijn en op de determinatieschijf van Gerrit Keizer wordt het van de excursies meegebrachte of zelf verzamelde materiaal op deze avonden op grond van macroscopische kenmerken op naam gebracht op geslachts- of soortniveau. De werkgroep komt in september en oktober bij elkaar in de werkstee van Fred Bos aan de Bocholtsestraat in Winterswijk. De werkgroepavonden worden zo mogelijk en indien zinvol door een veldexcursie voorafgegaan. Eventueel kan een avond met het vertonen van foto’s van een bepaald geslacht of van een aan een substraat of biotoop gebonden groep worden ingevuld.

 • Werkgroep planten:

Het komende jaar staan meerdere excursies op het programma. Iedereen met belangstelling voor planten is van harte welkom op de excursies. Enthousiasme is belangrijker dan kennis. Een nieuwe plantencursus begint in maart 2022.

 1. Inventarisaties:
  1. Inventarisatie natuurgebiedje De Horstermaat van de Van der Lugt Stichting. Als het mogelijk is door corona wordt in mei-juni in het kader van de biodiversiteitsdag van het KNNV gewest Gelderland daar een uitgebreide inventarisatie gehouden.
 1. Uitgifte van wandel- en fietsroutes:
  1. Uitgeven van de jubileumfietsroute rondom Lichtenvoorde: Terrasrand en Geologie.
  1. Van de adverteerders in de Gagea en in de diverse fiets- en wandelroutes, probeert het bestuur het aantal uit te breiden.
  1. Digitalisatie van een aantal fiets- en wandelroutes.
 1. Deelname aan initiatieven van het Landelijk Bestuur:
  1. Wij zullen zo mogelijk deelnemen aan activiteiten van de landelijke KNNV. Dit zal echter vooral afhangen van de beschikbare menskracht.

Ed Grotenhuis

Voorzitter KNNV Oost-Achterhoek,

maart  2022.