Jaarverslag 2020

KNNV O-Achterhoek Verkort Jaarverslag 2020.

Het jaar 2020 was zeer bijzonder. Door de pandemie van het Coronavirus vielen in het voorjaar en in de laatste maanden van het jaar veel excursies uit. De eerste periode van 13 maart tot 1 juli. De 2e pandemieperiode van 9 oktober tot ver in 2021. Daarvoor en in de tussenliggende periode konden wel activiteiten gehouden worden.

Er waren in totaal 69 activiteiten gepland. Van de 26 KNNV excursies zijn er maar 6 doorgegaan, van de 12 excursies met het IVN maar 2. De plantenwerkgroep was vooral in de zomer actief en kon 5 van de 6 excursies doen. De determinatie avonden van de mossenwerkgroep en de paddenstoelenwerkgroep zijn i.v.m. de kleine beschikbare ruimte in de werkstee helemaal geschrapt.

Van de natuurwerkdagen zijn er 3 van de 7 doorgegaan en van de thema avonden samen met het IVN  3 van de 12. Als met al een droevig en gebroken jaar.

Lof voor onze natuurhistorisch secretaris die ieder kwartaal vol goede moed toch een interessant programma in elkaar wist te zetten. We bleven optimistisch. Veel leden zijn gelukkig toch zelf op pad gegaan. Ik kreeg mooie en bijzondere foto’s toegezonden.

Dit jaar waren er maar 4  bestuursvergaderingen met 1 mailvergadering. De jaarvergadering kon nog net doorgaan voordat de tent dicht ging. Het overleg met het IVN is opgeschort naar volgend jaar. Ondanks alles bleef het ledenaantal vrijwel gelijk. De financiële situatie ging wat achteruit maar er bleef een stevige reserve.

Onze doelstellingen bij de activiteiten:

  1. Natuurstudie.  Veel is dit jaar niet doorgegaan, maar een aantal excursies leverden toch leuke dingen op zoals een onbekende groeiplaats van de rijsbes. Door de extra deelname van 10 deelnemers van de IVN gidsencursus was de belangstelling voor de plantenwerkgroep dit jaar zeer groot.
  2. Natuurbeleving. Door opnieuw een gortdroog voorjaar en zomer vielen veel excursies van planten, insecten en paddenstoelen tegen. Ook bij de libellen, maar daarentegen had de zuidelijke glazenmaker die zijn eitjes legt in droogvallende plassen het naar zijn zin en werd ook prompt waargenomen.
  3. Natuurbescherming. Het Platform Natuur en Landschap Winterswijk waarin onze afdeling participeert is in 2020 een aantal keren bij elkaar geweest. Belangrijke punten waren o.a. de Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit van de gemeente Winterswijk. Dit werd een goede nota bevonden. Andere punten waren o.m. de verdroging in Winterswijk, de locaties voor extra bedrijventerreinen en de voortgang van de zonneparken.