Plantenwerkgroep, Natuurontwikkeling heischrale graslanden, kleine zeggenmoeras.

Datum & tijd
zo 3 juli 2022 van 13:30 tot 16:30
Vertrekplaats

Aaltense Goor, verzamelen P Radstake N18 Varsseveld

Deelmame uitsluitend voor leden van de Knnv of IVN