Algemene Leden Vergadering

  KNNV Afdeling Oost-achterhoek  

AGENDA

Jaarvergadering 2021

Agenda jaarvergadering 6 september 2021

Locatie: Grote zaal van de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk, aanvang 20:00 uur.

  1. Opening
  • Ingekomen stukken
  • Notulen jaarvergadering 2020

4     Jaarverslag 2020

5     Verslag van de werkgroepen:

InsectenwerkgroepJan Stronks
MossenwerkgroepLouis-Jan van den Berg
PaddenstoelenwerkgroepEd Grotenhuis
Werkgroep Natuurbeheer
Plantenwerkgroep Thema-avonden met IVN
Hermien Toebes Louis-Jan van den Berg Ton Reerink

6    Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en raden waarin de                afdeling geacht wordt te participeren o.a.:

De BeleidsraadEd Grotenhuis
Het Gewest Gelderland Zuidvacant
Platform Natuur & Landschap Winterswijkvacant

7    Financieel verslag 2020

8    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie

9    Begroting 2021 en voorstel tot verhoging contributie m.i.v. 1 januari 2022

        Voorstel: Algemene contributie verhogen naar €31,– per jaar; huisgenootleden  €10,-  

        per  jaar; donateurs €26,–per jaar. Jeugdleden blijft €15,– per jaar                                                                                                                                                                                                                                          

10  Bestuursmutaties

  • Ron Krabben (o.a. penningmeester) is aftredend en stelt zich herkiesbaar
  • Vacature algemeen bestuurslid. Voorstel: dhr. Casper van Dijk uit Meddo.

        Tenminste vijf leden gezamenlijk kunnen uiterlijk acht dagen voor de algemene  

         jaarvergadering schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen voor één van

         deze functies, samen met een schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaat.

11  Verkiezing van afgevaardigden naar de vertegenwoordigende vergadering van de landelijke KNNV

12  Jaarplan 2021, klik hier voor het jaarplan

  

13  Samenwerking met IVN

      Heel belangrijk. Hoe kunnen we in de toekomst verder gaan  met onze samenwerking?

      Vorig jaar besloten we samen de huidige lijn van geleidelijk verdergaande samenwerking

      te blijven volgen.

14  Rondvraag

15   Sluiting met na afloop gezelligheid – op 1,5m- met hapjes en een drankje.

Datum & tijd
ma 6 september 2021 van 20:00 tot 21:30
Vertrekplaats

Vergadering vind plaats in de Zonnebrinkkerk Winterswijk, opgave verplicht email naar: secretaris@oost-achterhoek.knnv.nl, bellen mag ook 06-10272203

Contact

06-10272203